BSO

Wanneer jullie na schooltijd nog moeten werken, willen jullie uiteraard dat de naschoolse opvang goed geregeld is. Dat jullie als ouder(s)/verzorger(s) met een gerust hart het werk kunnen afmaken in de wetenschap dat uw kind(eren) op onze buitenschoolse opvang plezier heeft. Dat uw kind(eren) bij het ophalen vol verhalen zit van de schooldag en de gezellige, leerzame tijd die het op de buitenschoolse opvang met vriendjes en vriendinnetjes heeft gehad. Onze Pedagogisch Medewerkers zorgen voor een divers aanbod aan activiteiten zowel binnen als buiten. Er is ook de ruimte om even tot rust te komen en een boek of tijdschrift te lezen, creatief te zijn of een spelletje te doen.

Christelijk BSO IJgenweis is een christelijke buitenschoolse opvang. Onze Pedagogisch Medewerkers werken vanuit christelijke normen en waarden. Dit geven wij onder andere vorm door iedere dag een stukje uit de Bijbel te lezen en met elkaar de middag te beginnen en te eindigen met een danklied. Samen kijken we ook naar de dingen waar we voor willen bidden en danken en deze dingen schrijven we op voor de ik-bid- en-dank-boom die in het lokaal staat.

Op deze website en in ons pedagogisch werkplan vindt u meer informatie over Christelijk BSO IJgenweis.

Wij raden u aan om dit document door te lezen zodat u op de hoogte bent van onze visie, doelstellingen en alle andere zaken die belangrijk zijn als u uw kind(eren) op de BSO wilt inschrijven. Uiteraard kunt u contact met ons opnemen als u ergens vragen of opmerkingen over hebt!

Nieuw!

Per 4 september 2023 openen wij Sport BSO IJgenweis!