Direct inschrijven

U kunt uw kind via het inschrijfformulier bij ons inschrijven. De inschrijving vindt plaats door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier en het overmaken van het inschrijfgeld van € 25,00.

Voor het kinderdagverblijf kan het inschrijfgeld overgemaakt worden op rekeningnummer NL65RABO0147803217 t.n.v. IJgenweis Kinderopvang B.V. ondervermelding van de naam van het kind.

Voor de BSO Bethel, BSO Rehoboth, Peuteropvang Bethel en Peuteropvang Rehoboth kan het inschrijfgeld overgemaakt worden op rekeningnummer NL26RABO0359387594 t.n.v. IJgenweis BSO B.V. ondervermelding van de naam van het kind.

Voor de BSO Johannes Calvijn kan het inschrijfgeld overgemaakt worden op rekeningnummer NL51RABO0359390927 t.n.v. IJgenweis BSO JC B.V. ondervermelding van de naam van het kind.

Voor de Sport BSO kan het inschrijfgeld overgemaakt worden op rekeningnummer NL67RABO0329678957 t.n.v. IJgenweis Sport BSO B.V. ondervermelding van de naam van het kind.

Hiermee verklaart u dat u op de hoogte bent van de inhoud van het algemeen pedagogisch beleid en het pedagogisch werkplan en deze te aanvaarden.

Wil je meer informatie over onze locaties? Bekijk dan een van de locatiepagina’s