KDV Direct inschrijven

U kunt uw kindje via het inschrijfformulier bij ons inschrijven. De inschrijving vindt plaats door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier en het overmaken van het inschrijfgeld van € 25,00.

Voor het kinderdagverblijf kan het inschrijfgeld overgemaakt worden op rekeningnummer NL65RABO0147803217 t.n.v. IJgenweis Kinderopvang B.V. ondervermelding van de naam van het kind. 

Hiermee verklaart u dat u op de hoogte bent van de inhoud van het algemeen pedagogisch beleid en het pedagogisch werkplan en deze te aanvaarden.