KDV

Wanneer jullie na de geboorte van jullie kind(eren) willen blijven werken, willen jullie uiteraard dat de opvang van jullie kind(eren) goed geregeld is. Dat je hen op een vertrouwde en gezellige plek kunt brengen en met een gerust hart naar het werk kunt gaan. Een van de dingen waar wij als organisatie veel waarde aan hechten is de communicatie tussen ouder(s)/verzorger(s) en pedagogisch medewerkers. Als deze open en prettig verloopt voelt het niet alleen voor de kinderen als een veilige plek maar weten jullie ook dat de zorg die de kinderen bij Christelijk Kinderopvang IJgenweis krijgen een goede basis vormt voor de jullie opgroeiende kind(eren).

Christelijk Kinderopvang IJgenweis is een christelijke kinderopvangorganisatie. Dat houdt in dat onze pedagogisch medewerkers werken vanuit christelijke normen en waarden. Dit geven wij in de praktijk vorm door naast de gebruikelijke kinderverhalen en -thema’s ook verhalen uit de kinderbijbel te vertellen en bijbelse kinderliedjes te zingen met de kinderen. Ook wordt er bijvoorbeeld extra aandacht besteed aan de christelijke feestdagen.

Op deze website en in ons algemeen pedagogisch beleid en pedagogisch werkplan vind u meer informatie over Christelijk Kinderdagverblijf IJgenweis. Wij raden u aan om dit document door te lezen zodat u op de hoogte bent van onze visie, doelstellingen en alle andere zaken die belangrijk zijn als u uw kind(eren) bij Christelijk Kinderopvang IJgenweis wilt inschrijven. Uiteraard kunt u contact met ons opnemen als u ergens vragen of opmerkingen over hebt!