Oudercommissies

Beste ouders en andere belangstellenden,

Bij IJgenweis draait het allemaal om de kinderen maar ook de ouders/verzorgers zijn erg belangrijk. Daarom is er een actieve oudercommissie, die bestaat uit enkele ouders/verzorgers van kinderen die IJgenweis bezoeken.

De doelen van de oudercommissie zijn:

  1. Het vertegenwoordigen van alle ouders/verzorgers bij de directie;
  2. De belangen van de kinderen en de ouders zo goed mogelijk te behartigen;
  3. Te adviseren ten aanzien van de kwaliteit van de kinderopvang.

Om deze doelen te bereiken vergaderen wij regelmatig met de directie over de gang van zaken. Voorbeelden van onderwerpen die kunnen worden besproken zijn het pedagogisch beleid, de openingstijden, inrichting van het gebouw en de prijs van de kinderopvang. Van dit overleg worden notulen gemaakt. De vergaderingen van de oudercommissie openbaar. 

De rechten van de oudercommissie zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Op basis van deze wetgeving is er een reglement geschreven. Daarnaast heeft de oudercommissie een huishoudelijk reglement opgesteld, waarin haar werkwijze beschreven staat. U kunt deze documenten opvragen bij de oudercommissie.

De leden van de oudercommissie hebben zitting voor een periode van twee jaar. Bij het aftreden van een van de leden wordt er een verkiezing gehouden. Hebt u belangstelling voor een plaats in de oudercommissie, dan horen we dat graag!

Wij vinden het erg prettig om van u te horen wat er kan worden verbeterd, welke problemen er eventueel spelen en natuurlijk ook wat er goed gaat. Vanzelfsprekend zullen wij, indien gewenst of noodzakelijk, vertrouwelijk omgaan met uw informatie en altijd terugkoppelen wat er met uw vragen, opmerkingen of ideeën is gedaan.

Het kinderdagverblijf, de BSO en de peuteropvang hebben allemaal een eigen oudercommissie. De contact gegevens kunt u vinden in het algemeen pedagogisch beleid. 

Graag tot ziens bij IJgenweis!

De leden van de oudercommissie

Oudercommissie Kinderdagverblijf

Het mailadres van de oudercommissie van het kinderdagverblijf is oudercommissiekdv@kovijgenweis.nl

Oudercommissie BSO

Het mailadres van de oudercommissie van de BSO is oudercommissiebso@kovijgenweis.nl

Oudercommissie Peuteropvang

Het mailadres van de oudercommissie van de peuteropvang is oudercommissiepo@kovijgenweis.nl