Peuteropvang direct inschrijven

U kunt uw kind via het inschrijfformulier bij ons inschrijven. De inschrijving vindt plaats door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier en het overmaken van het inschrijfgeld van € 25,00.

Voor de Peuteropvang Bethel en Peuteropvang Rehoboth kan het inschrijfgeld overgemaakt worden op rekeningnummer NL26RABO0359387594 t.n.v. IJgenweis BSO B.V. ondervermelding van de naam van het kind.

Hiermee verklaart u dat u op de hoogte bent van de inhoud van het algemeen pedagogisch beleid en het pedagogisch werkplan en deze te aanvaarden.

Let op! Wij bieden geen VVE aan.