Peuteropvang

Peuteropvang is speciaal voor kinderen van twee jaar en drie maanden tot vier jaar. In deze leeftijdsfase bieden onze pedagogisch medewerkers kinderen uitdaging aan door middel van verschillende activiteiten die de sociaal- emotionele, motorische- en taalontwikkeling stimuleren. Kinderen leren samen spelen met leeftijdsgenootjes en worden spelenderwijs voorbereid op de basisschool.

Christelijk Peuteropvang IJgenweis is een christelijke peuteropvang. Onze pedagogisch medewerkers werken vanuit christelijke normen en waarden. Iedere dag lezen we een bijbelverhaal en zingen we christelijke liedjes met elkaar. Ook wordt er extra aandacht besteed aan de christelijke feestdagen.

Op deze website en in ons pedagogisch beleidsplan vindt u meer informatie over Christelijk Peuteropvang IJgenweis. Wij raden u aan om dit document door te lezen zodat u op de hoogte bent van onze visie, doelstellingen en alle andere zaken die belangrijk zijn als u uw kind(eren) bij de Peuteropvang wilt inschrijven. Uiteraard kunt u contact met ons opnemen als u ergens vragen of opmerkingen over hebt.

Wij bieden peuteropvang aan op twee locaties. In de Bethelschool en de Rehobothschool. U kunt bij het aanmelden uw voorkeur voor een locatie doorgeven.

Pedagogisch werkplan

Hieronder kunt u het pedagogische werkplan van Chr. Peuteropvang IJgenweis openen. In dit boekje vindt u alle informatie over onze Peuteropvang. Heeft u na het lezen van het pedagogisch werkplan nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via peuteropvang@kovijgenweis.nl