Veiligheid en GGD

Veiligheid, zowel mentaal als fysiek, vinden we heel belangrijk binnen Chr. Kinderopvang IJgenweis. De rol van de Pedagogisch Medewerkers is erg belangrijk voor het veilig en vertrouwd voelen van het kind op de BSO. In een opvoedingssituatie is het kind voor zijn gevoel van welbevinden afhankelijk van een beperkt aantal mensen. Een emotionele band met een volwassene is nodig om zich echt veilig te kunnen voelen. Van belang is dat de volwassene invoelend reageert, ontvankelijk is voor signalen van het kind, emotioneel ondersteuning biedt aan het kind en het kind de ruimte geeft. Op deze manier ontwikkelt het kind basisvertrouwen, ontstaat er een emotionele band en het besef dat er altijd iemand is op wie het kind kan terugvallen, hetgeen een voorwaarde is voor een optimale ontwikkeling.

Veiligheid is een belangrijk uitgangspunt voor professionele kinderopvang. Veiligheid is voor ons daarom een aandachtspunt. Hierbij wordt iedere dag stil gestaan en er wordt nagegaan of de veiligheid van de kinderen voldoende gewaarborgd is.

Jaarlijks worden alle vestigingen gecontroleerd door de GGD en maken wij een wettelijk verplichtte risico-inventarisatie met betrekking tot veiligheid.

Alle Pedagogisch Medewerkers zijn in bezit van een geldig diploma en een VOG (verklaring omtrent gedrag). Stagiaires dienen ook een geldig VOG te hebben.

Privacy beleid

Wij volgen de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese veroordeling die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die te koppelen is aan personen.